KLAS dalyvavo mokymuose apie viešuosius ryšius

Vieni šiandien dirba, kiti galbūt buriuoja, o mes — didinam žinių bagažą. Šią gražią ir vėjuotą dieną KLAS tarybos narys ir savanorė dalyvavo mokymuose apie viešuosius ryšius. Mokymų dalyviai sužinojo apie nacionalinį ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą bei jo plėtojimą, taip pat pasisėmė rinkodaros ir komunikacijos patarimų, kurie bus naudingi realiame gyvenime, o ypač įvairiose situacijose. Dalyviai buvo sugrupuoti į komandas, kurioms teko išspręsti keletą skirtingų užduočių. Tad teko kritiškai pamąstyti, nešališkai įvertinti kitų komandų užduočių planus bei pasimokyti komandinio darbo. Mokymus vedė malonus ir įdomus lektorius Tomas Juknevičius, kuris turi nemažai patirties ir žinių šioje srityje, o svarbiausia, kad nėra teoretikas. Džiaugiamės praplėtę pažintis, ypač, kad teko susipažinti ir pabendrauti su Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto studentais ir dėstytojais. Tikimės, jog užsimegs bendradarbiavimas! 

***
Today some people are working, others may be busy with other stuff, but we are filling up our knowledge.
On this beautiful and windy day, the KLAS Council member and volunteer participated in public relations training.
The participants learned about national and intercultural cooperation, its development,
as well as marketing and communication tips that will be useful in various real life situations.
The participants were grouped into teams that had to deal with several different tasks. So we had to learn how to think critically,
impartially evaluate tasks of other teams and to learn how to work in teams. Very nice and interesting lecturer Tomas Juknevičius has a lot of experience and knowledge in this field. We are glad to have an 
extended acquaintance, as we got the chance to get to know the students and lecturers of Vilnius Faculty of Fine Arts of Vilnius Academy of Arts.
We are looking forward for cooperation ! 

Komentuokite