Dalyvaujame „Europa piliečiams“ projekte — „HOP! Hearts open people“

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ kartu su Jaunimo reikalų koordinatore bei Jaunimo reikalų tarybos nare dalyvauja „Europa piliečiams“ projekte — „HOP! Hearts open people“. Projekto tikslas — pasidalinti patirtimi bei praktika apie savanorystę ir jos galimybes. Šio projekto metu bus pristatyta ir Klaipėdos miesto patirtis bei praktika skatinant savanorystę mieste!  #klas #heartsopenpeople #klaipeda

***
The association of Klaipeda youth organizations „Apskritasis stalas“ together with the Youth Affairs Coordinator and the Youth Affairs Council member participates in the project „Europe for Citizens“ – „HOP! Hearts open people“. The main goal of the project is to share experiences and practices on volunteering and its opportunities. During this project, the experience and practice of Klaipeda city will be presented to promote volunteering in the city! #klas #heartsopenpeople #klaipeda

Komentuokite