Ekspertų tinklas

Rūtenė Morkūnienė 

-Įstatai, reglamentai.
-Projektai, strategijos.
-Politikos formavimas.

El.paštas: rutenem@gmail.com


Aivaras Vaiginis

-Renginių organizavimas ir mokymai.

El.paštas: aivaras.vaiginis@gmail.com


Michailas Denisenko


-Planavimas, organizavimas.
-Dokumentų tvarkymas.
-Projektų rengimas.
-Motyvacija.
El.paštas: michailas.denisenko@gmail.com

Darius Rekis


-Karjeros projektavimas.
-Savanorystė.
-Viešieji ryšiai, renginių organizavimas.
-NVO Dokumentacija.
-Tinkamas protokolavimas.

El.paštas: darius.rekis@gmail.com


Kazys Bagdonas


-Seminarai įvairiomis temomis.
-Jaunimo politikos klausimai.
-Strategijų kurimas vidinė analize.
-Žmogiškieji ištekliai ir jų valdymas.
-Savanorių apmokymas ir valdymas.
-Koordinavimas projektų valdymas.
-Koordinavimas marketingas ir motyvacija.

El.paštas: kazys.bagdonas@gmail.com