Asociacija „Jūrų šaulys“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Asociacija „Jūrų šaulys““

Asociacija „Jūrų šaulys“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.

Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, bei savo įstatais.

Adresas: Šilutes pl. 9, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: saulysasociacija@gmail.com
Prieiga per internetą: http://www.jurusaulys.lt/

 
 

Interact klubas „Į Žvaigždes“

Misija
• Išgirsti, pajausti, suprasti, padėti.
• Tobulinti lyderio savybes ir asmenine vertybių sistema.
• Būti rūpestingu ir padėti kitiems.
• Suprasti atsakomybės vertę ir sunkų darbą.
• Skatinti tarptautinius ryšius ir gerą valią.

Adresas: Turgaus g. 1, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: gvidasjakavonis@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/InteractClubOfKlaipedaIZvaigzdes/

 

Jaunimo organizacija DARBAS, Klaipėdos miesto skyrius

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „JOD“

JOD vizija – būti didžiausia nevyriausybine jaunimo organizacija vienijančia aktyvų Lietuvos jaunimą. Siekdama įtraukti jaunuolius į aktyvią politinę ir visuomeninę veiklą JOD vadovaujasi organizacijos vertybėmis.

JOD misija – ugdyti jaunus Lietuvos lyderius ir juos įtraukti į aktyvią politinę bei visuomeninę veiklą.

Adresas: Daržų g.1a, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: z.zasytyte@gmail.com
Prieiga per internetą: http://www.jod.lt/

Lietuvos moksleivių sąjunga

MISIJA: Atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.
VIZIJA: Svarbiausia moksleivių švietimo ir jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo platforma, bendradarbiaujanti su valdžios, visuomenės, verslo ir mokslo sektoriais.

Adresas: Konstitucijos pr. 25,  Klaipėda
Elektroninio pašto adresas:  rsaltyte@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/lietuvosmoksleiviusajunga/

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybė

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „www.lajm“

Adresas: I. Kanto g. 7, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: j.ziliute@lajm.lt
Prieiga per internetą: www.lajm.lt

 

Klaipėdos miesto Ekologų klubas „Žalioji žemė“

Ekologų klubas „Žalioji žemė“ įkurtas 1998 metais. Nuo pat įkūrimo klubo tikslas – vykdyti visuomenės (ypač jaunimo) švietimą aplinkosaugos klausimais, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo.

Pagrindinė klubo veikla:

• Užterštų teritorijų stebėsena ir tvarkymas;
• Atsakingos rekreacijos skatinimas;
• Aplinkosauginis švietimas;
• Bendradarbiavimas su aplinkosauginėmis institucijomis;
• Kultūros paveldo objektų, esančių saugomose teritorijose, stebėsena ir priežiūra.

Adresas: Medvėgalio g. 9-2, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: michailas.denisenko@gmail.com 
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/Zaliojizeme/

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos miesto skyrius

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Klaipėdos skyrius – nevyriausybinė organizacija, kuri savanoriškai atlieka socialinį darbą ir daro pasaulį gražesniu.

Adresas: H. Manto g. 47, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: redcross.jaunimas.klaipeda@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/LRKDKlaipeda/?fref=ts

 

Klaipėdos senamiesčio „ROTARACT“ klubas

Klaipėdos senamiesčio

Rotaract – tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija, kuri vienija aktyvius 18-30 metų amžiaus žmones. Rotaract klubų veikla skatina lyderystę ir profesionalumo ugdymą, atsakingą pilietiškumą, aukštus etinius standartus versle. Jaunimas klube asmenine ir grupine veikla tarnauja visuomenei, skatina tarptautinį sąmoningumą ir geranoriškumą visų žmonių atžvilgiu. Vykdydami visuomenei arba jos grupei skirtus projektus, klubo nariai mokosi įžvelgti iškilusias problemas, surasti galimybes joms išspręsti. Vykdydami šią veiklą klubo nariai įgyja ir tobulina lyderystės ir profesinius įgūdžius.

Adresas: Kurpių 1, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: klaipeda@rotaract.lt
Prieiga per internetą: www.rotaract.lt

 

Lietuvos skautijos Pamario tuntas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „www.skautai“

Misija
Kurti sąlygas narių ugdymuisi per skautiškų vertybių sistemą, siekiant geresnės visuomenės, kurioje žmonės yra pilnaverčiai ir vaidina konstruktyvų vaidmenį.

Adresas: Vilties g. 6, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: julija.andrija@gmail.com
Prieiga per internetą: www.skautai.lt

 
 

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė

Logo

Nuo pat pirmųjų savo gyvavimo dienų Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA) stengiasi kuo aktyviau ginti studentų teises tiek kolegijos, tiek Klaipėdos bei Respublikos mastu.

KVK SA siekis: užtikrikrinti kokybišką išsilavinimą ir paįvairinti socialinį studento gyvenimą

Adresas: Taikos pr. 20, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: neringa.skrikyte@gmail.com
Prieiga per internetą: www.kvksa.lt

LCC Tarptautinio universiteto Studentų atstovybė

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „www.lcc.lt“

Adresas: Kretingos g. 36, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: president@students.lt
Prieiga per internetą: http://www.lcc.lt/student-council

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga įkurta 2000 m. ir vienija apskrities kaimo jaunimo atstovus, jaunuosius ūkininkus. Siekiant įgyvendinti įstatuose nustatytus tikslus, KAJŪS organizuoja savanoriškus darbus, profesinio orientavimo renginius, profesinį rengimą ir praktiką, suteikia jaunojo ūkininko profesinę kvalifikaciją pagal Žemės ūkio ministerijos Programos LEADER ir Žemdirbių mokymo metodikos centro Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, padeda kelti kvalifikaciją. Sutinkamai su įstatais KAJŪS vykdo ūkinę komercinę veiklą, organizuoja įvairių kaimo verslo koncepcijų patikrinimą praktikoje, organizuoja renginius ryšių palaikymui tarp miesto ir kaimo jaunimo.

Adresas: Kunkių g. 12, Dargužių k., Klaipėdos raj.
Elektroninio pašto adresas: kajusajunga@gmail.com 
Prieiga per internetą: http://www.kajus.iips.lt

Socialinių mokslų kolegijos Studentų klubas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „smk“

SMK Studentų klubas – tai jaunų žmonių organizacija, vienijanti aktyviausius SMK studentus ir kurianti inovatyvius, novatoriškus ateities planus ir juos realizuojanti. Studentų klube nuolat verda jaunatviškas, įsimintinas studentiškas gyvenimas. SMK studentai dalyvauja ne tik nacionaliniuose, bet ir tarptautiniuose visuomeniniuose renginiuose. Studentų klubas rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus, inicijuoja labdaringas socialines akcijas, aktyviai dalyvauja kuriant demokratinę šalies švietimo sistemą, skatina pilietiškumą, analizuoja bei sprendžia jaunimui aktualius klausimus bei problemas. SMK Studentų klubo narių aktyvumas, kūrybingumas visada lieka įvertintas tiek kolegijos bendruomenės, tiek miesto administracijos atstovų bei visuomeninių organizacijų. Būtent dėl visų šių priežasčių SMK Studentų klubas yra lyderis studentiško gyvenimo kelyje. Prisijunkite prie SMK studentų- Sėkmingų Mąstančių Kūrybingų!

Adresas: Nemuno g. 2, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: karolina.urbietyte@stud.smk.lt
Prieiga per internetą: www.smk.lt

 

Klaipėdos jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“

Dirbame tam, kad Klaipėdos jaunimas žinotų, kad iškilus įvairiausiems klausimams, susijusiems su jų sveikata, bendravimu ar laisvalaikio praleidimu, gali kreiptis pagalbos į „Bendraamžius“.

Adresas: H. Manto g. 47, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: info@psn.lt
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/bendraamziai

 
  

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo Klaipėdos skyrius

LSDJS

Esame visapusiškai aktyvaus jaunimo grupė, siekianti prisidėti prie socialdemokratinių vertybių sklaidos Klaipėdoje.

KAS MUMS YRA SVARBU

Lojalumas
Atsakomybė
Novatoriškumas
Iniciatyvumas

KUO IŠSISKIRIAME

Esame vienintelė kairiosios politinės pakraipos jaunimo organizacija Lietuvoje.

MŪSŲ TIKSLAS

Esame visiškai atvira organizacija kiekvienam jaunam klaipėdiečiui, kiekvienai progresyviai idėjai. Neabejingi Lietuvos ir pasaulio įvykiams. Nors esame dar „maži”, lyginant su kitais LSDJS skyriais, tačiau ambicingi. Mūsų tikslas – socialdemokratinėmis vertybėmis alsuojantis Klaipėdos jaunimas!

Adresas: H.Manto g. 40a, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: skaiste.sereikaite@yahoo.com
Prieiga per internetą: www.jaunimieciai.lt

 
 

Jaunųjų konservatorių lygos Klaipėdos filialas

Misija

Mes, kurdami brandžią demokratinę visuomenę Lietuvoje, ugdome tolerantiškus, atsakingus, krikščioniškąsias vertybes išpažįstančius jaunus žmones, gebančius ir norinčius aktyviai dalyvauti modernios valstybės gyvenime.

Vizija

Tvirta šeima ir brandi bendruomenė modernioje ir stiprioje valstybėje.

Adresas: Liepų g. 3, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: jklklaipeda@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/jklklaipeda

 
 

Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija

Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija (KLJO), tai ne tik jaunimas, tikintis laisvės bei teisingumo idėjomis, bet ir draugų kompanija, visados trykštanti gera nuotaika. Kas tie liberalai? Tai asmenybės, kurios supranta, jog visi žmonės šioje žemėje yra lygūs nepaisant rasinių, religinių ar kitų skirtumų. Jie tiki, jog visi esame laisvi, kol nepažeidžiame kitų žmonių laisvių. Jei tu sutinki su mūsų nuomone, esi visada laukiamas mūsų draugiškame būryje. KLJO, tai vieta, kur kiekvienas jaunuolis gali realizuoti save ir įgyvendinti savo idėjas, o su bendraminčiais tai daryti yra daug smagiau!

Adresas: Danės g. 9, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: regitaj1997@gmail.com
Prieiga per internetą: www.kljo.lt

 
Visos teisės saugomos