KLAS stebetojai

Jaunimo skatinimo fondas

Fondo uždaviniai – tenkinti Fondo narių poreikius ir uždavinius verslo srityse. Fondo veiklos rūšys:

• jauno žmogaus verslumo skatinimas;
• planuoti, organizuoti, rengti ir kontroliuoti jaunimo įgyvendinamus projektus;
• organizuoti ar rengti verslo, meno ar sporto konferencijas bei seminarus aktualiais klausimais fondo tikslams pasiekti.

Adresas: I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: arnas_asmonas@yahoo.com 


Klaipėdos miesto Ekologų klubas „Žalioji žemė“

Ekologų klubas „Žalioji žemė“ įkurtas 1998 metais. Nuo pat įkūrimo klubo tikslas – vykdyti visuomenės (ypač jaunimo) švietimą aplinkosaugos klausimais, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo.

Pagrindinė klubo veikla:

• Užterštų teritorijų stebėsena ir tvarkymas;
• Atsakingos rekreacijos skatinimas;
• Aplinkosauginis švietimas;
• Bendradarbiavimas su aplinkosauginėmis institucijomis;
• Kultūros paveldo objektų, esančių saugomose teritorijose, stebėsena ir priežiūra.

Adresas: Medvėgalio g. 9-2, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: zaliojizeme@gmail.com
Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/Zaliojizeme/


Lietuvos verslo kolegijos Studentų atstovybė

Misija

Lietuvos verslo kolegija yra pasirengusi rengti kūrybiškus kompetentingus specialistus, suteikiant profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas, atlikti regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus.

Vizija

Lietuvos verslo kolegija – tai inovatyvi, atvira socialiai aktyvi it atsakinga aukštoji mokykla, pripažinta tarptautinėje erdvėje, lanksčiai reaguojanti į darbo rinkos pokyčius ir tenkinanti visuomenės poreikius.

Adresas: Turgaus g. 21, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: prezidentas@ltvk.lt
Prieiga per internetą: http://www.ltvk.lt/