Jaunimo skatinimo fondas

Fondo uždaviniai – tenkinti Fondo narių poreikius ir uždavinius verslo srityse. Fondo veiklos rūšys:

• jauno žmogaus verslumo skatinimas;
• planuoti, organizuoti, rengti ir kontroliuoti jaunimo įgyvendinamus projektus;
• organizuoti ar rengti verslo, meno ar sporto konferencijas bei seminarus aktualiais klausimais fondo tikslams pasiekti.

Adresas: I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: arnas_asmonas@yahoo.com 

 
 

Viešoji įstaiga „Būties jaukuma“

Būties jaukuma

Tai vieta, sukurta šeimai – harmoningam jos tobulėjimui ir augimui, prasmingiems vakarams, turiningam laisvalaikiui.

Šeimų erdvėje „Būties jaukuma“ vadovaujantis pozityviosios tėvystės principais, skatiname naujas šeimų tradicijas ir bendravimo kultūrą, siekiame šeimoms suteikti kuo daugiau specializuotos informacijos, žinių ir siūlome turiningai bei prasmingai leisti laisvalaikį kartu! Erdvės užsiėmimus ir paslaugas planuojame ir dėliojame vadovaudamiesi svarbiausia taisykle – kuo daugiau galimybių šeimai būti ir veikti drauge.

Adresas: Žvejų g. 2 -502, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: info@butiesjaukuma.lt
Prieiga per internetą: http://www.butiesjaukuma.lt/


Lietuvos verslo kolegijos Studentų atstovybė

Misija. Lietuvos verslo kolegija yra pasirengusi rengti kūrybiškus kompetentingus specialistus, suteikiant profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas, atlikti regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus.

Vizija. Lietuvos verslo kolegija – tai inovatyvi, atvira socialiai aktyvi it atsakinga aukštoji mokykla, pripažinta tarptautinėje erdvėje, lanksčiai reaguojanti į darbo rinkos pokyčius ir tenkinanti visuomenės poreikius.

Adresas: Turgaus g. 21, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: prezidentas@ltvk.lt
Prieiga per internetą: http://www.ltvk.lt/

International Rotaract klubas Klaipėdoje

 

 

Mes sutelkime lyderius, norėdami keistis idėjomis ir imtis veiksmų, kad padėtume jaunimui suteikti, stiprinti sveikatą, skatinti taiką ir likviduoti poliomielitu.

Adresas: Kretingos gatve 36, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: rotary.klaipeda@gmail.com
Prieiga per internetą: http://www.rotary.org

Visos teisės saugomos