Asociacija „Jūrų šaulys“
Adresas: Šilutes pl. 9, 91109 Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: saulysasociacija[eta]gmail.com
Prieiga per internetą.
 
 
Ekologų klubas „Žalioji žemė“
Ekologų klubas „Žalioji žemė“ įkurtas 1998 metais. Nuo pat įkūrimo klubo tikslas – vykdyti visuomenės (ypač jaunimo) švietimą aplinkosaugos klausimais, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo.

Klubo veikla:
• informacijos sklaida aktualiais ekologiniais klausimais;
• ekologinė arba „žalioji‘ savanorystė įvairių ekologinių akcijų metu, nacionaliniuose, regioniniuose parkuose, gyvūnų priežiūros įstaigose;
• bendradarbiavimas su mokslininkais, kitomis gamtosauginėmis įstaigomis, vykdant įvairaus pobūdžio stebėjimus, tyrimus;
• talkinimas aplinkosaugininkų veiklai;
• gamtosauginių projektų inicijavimas ir vykdymas.

Klubas „Žalioji žemė“ turi per 40 aktyvistų. Organizacija nuolat plečiasi, aktyviai ieško naujų narių.

Elektroninio pašto adresas: zaliojizeme[eta]gmail.com
Prieiga per internetą.

 
 
Jaunimo skatinimo fondas
Fondo uždaviniai- tenkinti Fondo narių poreikius ir uždavinius verslo
srityse. Fondo veiklos rūšys:
1.jauno žmogaus gebėjimų propagavimas- verslumo skatinimas;
2.planuoti, organizuoti, rengti ir kontroliuoti jaunimo įgyvendinamus
projektus;
3.organizuoti ar rengti verslo, meno ar sporto konferencijas bei
seminarus aktualiais klausimais Fondo tikslams pasiekti.Adresas: I.Simonaitytės g. 24, 95134 Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: info[eta]jsf.lt
 
 
Lietuvos verslo kolegijos Studentų atstovybė
Prieiga per internetą.
Visos teisės saugomos