Jaunimo skatinimo fondas

Adresas: I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: arnas_asmonas@yahoo.com 

 

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga

KUSS - Klaipėdos Universiteto Studentų Sąjunga

KUSS – tai Klaipėdos universiteto studentus vienijanti ir jų interesams atstovaujanti organizacija.

Studentų sąjunga veikia skėtiniu principu – kiekviename fakultete ar studijų institute yra autonomiškai veikianti fakulteto studentų atstovybė (FSA). Čia sprendžiamos konkretaus fakulteto studentų problemos, suteikiama aktuali informacija, organizuojami fakulteto renginiai, pertraukų metu užbėgama arbatos puodeliui…

Adresas: Karklų g. 5, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: kuss@kuss.lt  prezidentas@kuss.lt
Prieiga per internetą: http://www.kuss.lt/

 
 

Viešoji įstaiga „Būties jaukuma“

Būties jaukuma

Adresas: Žvejų g. 2 -502, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: info@butiesjaukuma.lt
Prieiga per internetą: http://www.butiesjaukuma.lt/


Lietuvos verslo kolegijos Studentų atstovybė

Misija. Lietuvos verslo kolegija yra pasirengusi rengti kūrybiškus kompetentingus specialistus, suteikiant profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas, atlikti regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus.

Vizija. Lietuvos verslo kolegija – tai inovatyvi, atvira socialiai aktyvi it atsakinga aukštoji mokykla, pripažinta tarptautinėje erdvėje, lanksčiai reaguojanti į darbo rinkos pokyčius ir tenkinanti visuomenės poreikius.

Adresas: Turgaus g. 21, Klaipėda
Elektroninio pašto adresas: milda.guokaite@gmail.com
Prieiga per internetą: http://www.ltvk.lt/

Visos teisės saugomos