KLAS 2013 m. rugsėjo – gruodžio mėn. veiklos ataskaita

Pateikiame Jums Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ (KLAS) tarybos ir savanorių veiklos ataskaitą, kurioje aprašytos svarbiausios rugsėjo – gruodžio mėnesių veiklos.

Ataskaita parengta pagal strateginės veiklos kryptis.

  • 1. Organizacijų pažinimas ir atstovavimas interesams

Rugsėjo – lapkričio mėnesiais vyko savivaldybės tarybos darbotvarkės monitoringas. Vykdė M. Denisenko.
Rugsėjo – gruodžio mėnesiais vyko nuolatinis ryšių palaikymas su Y4M tinklu dėl bendrų projektų. Vykdė V. Vailionytė.
Rugsėjo 3 d. vyko Jaunimo reikalų tarybos posėdis. Buvo renkama kandidatūra pirmininko pareigoms. Dalyvavo G. Dirkstytė, K. Bagdonas, A. Baibekovas, R. Marčiutė.
Rugsėjo 4 d. K. Bagdonas deleguotas į savivaldybės Neįgaliųjų reikalų tarybą, šiuo metu jis yra jos pirmininkas.
Rugsėjo 13-14 d. vyko LiJOT surengti ir finansuoti mokymai KLAS komandai „Interesų atstovavimas savivaldybėje“. Dalyvavo 7 KLAS komandos nariai.
Rugsėjo 16 d. vyko bendras KLAS tarybos, deleguotų JRT narių ir organizacijų vadovų susitikimas. Aptarta KLAS 2013 metų veikla ir sporto reforma Klaipėdos mieste. Dalyvavo 16 atstovų.
Rugsėjo 21-22 d. A. Kovalenkaitė dalyvavo nacionalinių jaunimo reikalų tarybų susitikime.
Rugsėjo 25 d. M. Denisenko dalyvavo Klaipėdos mokyklų direktorių susitikime, kur pristatė Jaunimo mugę.
Rugsėjo 25 d. M. Denisenko dalyvavo LAJM SA susirinkime, kur pristatė Jaunimo mugę.
Spalio 3-9 d. KLAS atstovai (V. Vailionytė, V. Vyšniauskas, D. Zaremba, 3 organizacijų atstovai) dalyvavo tarptautiniame projekte Lenkijoje, Liubline. Projekto temos – lietuvių ir lenkų santykiai, medijų kūrimas.
Spalio 7 d. vyko Jaunimo reikalų tarybos posėdis. Kvorumo nebuvo. Buvo aptartas savivaldybės strateginio plano projektas.
Spalio 7 d. M. Denisenko dalyvavo susitikime su KJC Atviros jaunimo erdvės atstovais. Aptarta abiejų įstaigų veikla, bendradarbiavimo galimybės.
Spalio 12-13 d. KLAS atstovai (M. Denisenko, A. Vaiginis, A. Kovalenkaitė) dalyvavo 35-ojoje LiJOT asamblėjoje.
Spalio 25 d. vyko Jaunimo darbo centro metodinės tarybos posėdis. Dalyvavo I. Gaudutytė.
Lapkričio 13 d. vyko Jaunimo reikalų tarybos posėdis. Kvorumas buvo. Buvo aptarti Jaunimo politikos plėtros programos maksimalūs asignavimai, JRT narių mokymai, kasmetiniai Klaipėdos miesto jaunimo apdovanojimai. Dalyvavo R. Marčiūtė, M. Denisenko ir K. Bagdonas.
Gruodžio 9 d. vyko organizacijų vadovų susitikimas. Atsakingas A. Vaiginis.
Gruodžio 12 d. V. Vailionytė susitiko su Klaipėdos miesto jaunimo reikalų koordinatoriumi. Aptarti jaunimo politikos klausimai.
Gruodžio 14 d. Nidoje vyko KLAS ir JRD surengti bendri Klaipėdos, Gargždų ir Neringos JRT atstovų mokymai. Dalyvavo K. Bagdonas, G. Dirkstytė, A. Kovalenkaitė. Atsakinga K. Kudrevičiūtė.
Gruodžio 20 d. vyko neoficialus Jaunimo reikalų tarybos posėdis. Buvo aptarti kasmetiniai Klaipėdos jaunimo apdovanojimai, JRT veiklos reglamentas, posėdžių datos ir laikas. Dalyvavo K. Bagdonas, A. Baibekovas, G. Dirkstytė ir Ž. Šimkevičiūtė.

  • 2. Organizacijų stiprinimas

Rugsėjo 11 d. radijo stoties „Radijogama“ eteryje buvo transliuojama paskutinioji 53-oji KLAS laida „Nebūk atplyšęs“. Laidą rengė M. Denisenko. Spalio 26 d. Tarybos sprendimu laidos rengimas nutrauktas.
Spalio 11 d. LCC tarptautinio universiteto Michealsen centre įvyko 8-oji Jaunimo mugė. Mugėje dalyvavo 36 organizacijos ir įstaigos, apsilankė apie 4 tūkst. lankytojų. Atsakingas M. Denisenko.
Spalio 26 d. vyko eilinis KLAS Visuotinis narių susirinkimas. Išrinkti 4 Tarybos nariai, 2 Revizijos komisijos nariai. Į Narius priimta Lietuvos moksleivių sąjunga, į stebėtojus – Lietuvos verslo kolegijos Studentų atstovybė. Dalyvavo 13 organizacijų atstovų.
Lapkričio 9 ir 15 d. A. Vaiginis vedė komandos formavimo mokymus KLJO ir JOD organizacijų nariams.
Gruodžio 5 ir 7 d. A. Vaiginis vedė komandos formavimo mokymus KVK SA ir LMS organizacijų nariams.
Gruodžio 10 d. vyko neeeilinis KLAS Visuotinis narių susirinkimas. Išrinkta naujoji KLAS pirmininkė, viena Tarybos ir viena Revizijos komisijos narės, patvirtintas Visuotinio narių susirinkimo reglamentas. Dalyvavo 13 organizacijų atstovų.
Gruodžio 20 d. Melnragėje vyko KLAS kalėdinis vakaras. Atsakingas A. Vaiginis.
Vyko KLAS organizacijų internetinių svetainių ir socialinių tinklų profilių monitoringas. Vykdė E. Gailiūtė, M. Denisenko, I. Kislauskas.

  • 3. Jaunų žmonių įgalinimas

Spalio 28, 29, lapkričio 6 ir gruodžio 10 d. vyko KLAS vykdomo regioninio projekto susitikimai Neringoje, Šilutėje ir Gargžduose. Vykdė M. Denisenko.
Gruodžio 10 d. buvo pristatytas spalio – lapkričio mėn. studentų tarpe atliktas Jaunimo organizacijų išorinės komunikacijos tyrimas. Vykdė I. Kulikauskė.

  • Kiti darbai ir veiklos

Rugsėjo 19 d. vyko bendras KLAS ir Klaipėdos rajono „Apskritojo stalo“ susitikimas – debatai tarp kandidatų į LiJOT prezidentus M. Zakarkos ir V. Eidėno.
Rugsėjo 26 ir spalio 8 d. įvyko informaciniai mugės susitikimai.
Rugsėjo 26 d. neįvyko tarybos posėdis.
Rugsėjo 29 d. įvyko elektroninis tarybos posėdis. Nustatyta Visuotinio narių susirinkimo data, patvirtinta darbotvarkė, deleguoti atstovai į LiJOT Asamblėją.
Rugsėjo 28 ir spalio 4, 8 d. įvyko Jaunimo mugės savanorių susitikimas.
Spalio 2 d. M. Denisenko ir K. Bagdonas susitiko su KU rektoriumi. Buvo pristatyta Jaunimo mugė, kiti projektai.
Spalio 2 d. M. Denisenko dalyvavo KU organizacijų susitikime. Pristatyta Jaunimo mugė.
Spalio 7-9 d. vyko Jaunimo mugės pristatomieji renginiai mokyklose. Atsakingas D. Zviedrys.
Spalio 22 d. buvo filmuojamas filmukas „KLAS pradžiamokslis“. Vykdytojai: M. Denisenko, I. Kislauskas, V. Vyšniauskas, D. Zaremba.
Spalio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriui pateikta projekto „Jaunimo mugė 2014“ paraiška. Projekto suma – 12 225 Lt. Paraiškos rengėjas K. Bagdonas.
Spalio mėn. vyko KLAS archyvo ir el. duomenų bazės tvarkymas. Vykdė D. Zaremba.
Lapkričio 4 d. įvyko tarybos posėdis. Patvirtintas lapkričio mėnesio planas, pasiskirstyta pareigybėmis, sudaryta darbo grupė dėl 2014 m. veiklos plano rengimo. Dalyvavo visi tarybos nariai.
Lapkričio 5 d. KLAS būstinėje lankėsi buvęs SADM ministras, dabartinis Seimo narys D. Jankauskas. V. Vailionytė ir R. Daugėla pristatė KLAS veiklą.
Lapkričio 12 d. vyko neprotokoluojamas tarybos posėdis. Aptarti einamieji klausimai. Dalyvavo visi tarybos nariai.
Lapkričio 13 d. KLAS krepšinio komanda (iš jų KLAS tarybos nariai A. Vaiginis ir R. Daugėla) dalyvavo TSD krepšinio turnyre.
Lapkričio 26 d. įvyko elektroninis tarybos posėdis dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo.
Gruodžio 3 d. įvyko tarybos posėdis. Patvirtintos gruodžio mėn. veiklos, paskirtas laikinas pirmininkas. Dalyvavo visi tarybos nariai ir 3 savanoriai.
Gruodžio 18 d. įvyko tarybos posėdis. Patvirtintas pirmininkės pavaduotojas, patikslintos atsakomybių sritys. Dalyvavo visi tarybos nariai.

KLAS informacija