Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ įgyvendina Šiaurės ministrų tarybos finansuojamą projektą „Kartu už darnią ateitį“.

Remiantis 2019 metais atliktais tyrimais, 76% lietuvių nurodė, kad jie nežino, kas yra darnaus vystymosi tikslai, o tai gali trukdyti įsitraukti į šių tikslų įgyvendinimą. Jungtinės Tautos nurodo, jaunimo įsitraukimas į darnaus tikslų įgyvendinimą gali būti užtikrinamas stiprinant jaunimo organizacijas ir didinant jų kompetencijas darnaus vystymosi tikslų srityje. 

Projekto tikslas-stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ir jų kompetencijas darnaus vystymosi tikslų srityje. Projektu didinamos jaunimo organizacijų žinios apie darnaus vystymosi tikslus, kaip šiuos tikslus viešinti, taikyti savo kasdieninėje veikloje bei kaip planuoti šių tikslų įgyvendinimą vietiniu lygmeniu. 

Tikslinė grupė-jaunimo organizacijos, jaunimo organizacijų darbuotojai, jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai, savanoriai, 14-35 metų amžiaus žmonės. 

Uždaviniai:

Apsikeisti gerosiomis patirtimis ir žiniomis įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus;

Įsisavinti gerasias Šiaurės šalių praktikas;

Stiprinti jaunimo organizacijų kompetencijas, siekiant ilgalaikių ir realių permainų;

Praktiškai pritaikyti darnumo principus jaunimo organizacijų veikloje;

Suskurti bendrą darnaus vystymosi tikslų strategiją, įtraukiančią bent penkis darnaus vystymosi tikslus.

Projekto trukmė: 2021 m. lapkričio 21d. iki 2022 m. lapkričio 21 d. 

Finansavimas: bendra projekto vertė-394026 DDK, iš kurių 348667 DDK skiriami Šiaurės ministrų tarybos.

KONTAKTAI

KLAS BIURO ADRESAS

Daržų g. 1A (vidinis kiemelis) LT-91246, Klaipėda

EL.PAŠTAS

Visos teisės saugomos © 2022