APIE MUS

APIE MUS

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS) įkurta 1998 m. spalio 9 d. KLAS vienija 26 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoja ir įgyvendina Klaipėdos miesto jaunimo politiką.

KLAS taip pat koordinuoja jaunimo organizacijų veiklą, teikia joms svarbią informaciją, įvairias paslaugas, vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, deleguoja jaunimo atstovus į Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

KLAS - TAVO ATSTOVAS JAUNATVIŠKAI KLAIPĖDAI

KLAS yra viena iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) narių. Tai didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regioninės jaunimo organizacijų sąjungas. Šiuo metu LiJOT vienija 64 organizacijas, o tai 200 000 jaunų žmonių. Taryba atstovauja jaunima, siekia jam aktualių pokyčių, sudaro platformą dialogams bei diskusijoms tiek tarp Lietuvos jaunimo organizacijų, tiek su valdžios atstovais. Taip pat LiJOT yra Europos Jaunimo Forumo narė, Baltijos jaunimo forumo ir Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros steigėja. Pagrindinės tarybos veiklos sritys: jaunimo interesų atstovavimas, politikos formavimas ir įgyvendinimas, lyderių ugdymas, informavimas, tarptautinių ryšių plėtojimas.

KLAS yra EuroDesk atstovė nuo 2018 metų ir teikia visas reikalingas konsultacijas tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.

KLAS yra ir jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas Klaipėdoje, taip pat KLAS yra ir priimanti, ir savanorišką veiklą organizuojanti organizacija.

KLAS VERTYBĖS

KLAS VERTYBĖS

SAVANORYSTĖ

Pagrindinis veiklos principas – savanorystė. Nauji savanoriai visada laukiami. Savo pavyzdžiu ir veiklomis skatiname jaunų žmonių aktyvumą ir įsitraukimą į miesto gyvenimą, taip siekdami keisti visuomenės požiūrį į savanorišką veiklą.

Demokratiškumas

Svarbi kiekvieno nuomonė. Atsižvelgiame į jaunimo organizacijų pastabas ir kritiką, priimame idėjas. Veiklomis siekiame tenkinti bendrus organizacijų poreikius.

Atsakomybė

Tai – pagrindinis kriterijus norint tapti komandos nariu. Esame ataskaitingi organizacijoms narėms. Savo pavyzdžiu formuojame atsakingų jaunų žmonių įvaizdį.

Iniciatyvumas

Sveikiname komandos narių iniciatyvumą, gerbiame vieni kitų idėjas. Siekiame sudaryti sąlygas kiekvienos geros iniciatyvos įgyvendinimui. Skatiname jaunimo organizacijas būti aktyviomis, suteikiame informaciją apie idėjų įgyvendinimo galimybes.

atvirumas

Atvirai išsakome nuomonę apie teigiamus ir neigiamus dalykus, tariamės tarpusavyje, dalinamės informacija. Teikiame nuolatines ataskaitas apie veiklą savo nariams, informuojame visuomenę apie savo vykdomą veiklą. Esame atviri naujoms organizacijoms ir žmonėms, norintiems prisijungti prie „Apskritojo stalo”.

 

KONTAKTAI

Adresas
Paryžiaus Komunos g. 16A, Klaipėda

El.paštas
klas@klas.lt

Visos teisės saugomos © 2024