Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ įgyvendina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projeką “KLAS=Vienyti, Atstovauti, Stiprinti”. 

Projekto tikslas-Stiprinti  KLAS, jos nares bei kitas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas siekiant įgalinti jaunus žmones atstovauti savo interesams ir aktyviai veikti Klaipėdos mieste.

Šiuo projektu siekiama stiprinti KLAS (tarybos narių bei biuro savanorių) ir KLAS narių organizacijų kompetencijas, tarpusavio bendradarbiavimą, taip pat didinti narių ir savanorių motyvaciją, tarpusavyje supažindinti organizacijoje esančias nares bei skatinti naujų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų įstojimą į KLAS. Programa taip pat siekiama didinti jaunimo užimtumą, skleisti pilietiškumo bei savanorystės idėjas. Svarbu paminėti tai, kad šiuo projektu tikslingai siekiama įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių į Klaipėdos mieste vykstančių politinių sprendimų priėmimo procesus, savanorišką veiklą. Projektas orientuotas į tikslinių grupių apmokymą reikiamoms kompetencijoms įgyti. Siekiama kryptingos partnerystės su savivaldybe – aktyviai dalyvauti priimant miesto atžvilgiu svarbius sprendimus, susijusiais su jaunais žmonėmis, išsiaiškinti jaunų žmonių nuomonę ir poreikius. Projektas taptų kertiniu akmeniu nuosekliam bendradarbiavimui su kitomis organizacijomis ir institucijomis. Užtikrintai ir efektyviai vykdoma programa leis gerinti ir stiprinti jaunimo organizacijas ir jų veiklas Klaipėdos mieste, skleisti savanorišką veiklą bei pilietiškumo idėjas. Be to, ši programa prisidės prie KLAS veiklos strategijos 2022-2027 m., veiklos viešinimo priemonių plano bei tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonių plano įgyvendinimo.

Tikslinės grupės: jaunimo organizacijos ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, moksleiviai,  studentai, savanoriai, jaunos šeimos, jaunimas, Klaipėdos miesto gyventojai, NEET’ai (niekur nesimokantis ir nedirbantys), tautinių mažumų jaunimas, jaunimas turintis negalią, KLAS nares.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projektui skirtas finansavimas: 20 000 eurų.

KONTAKTAI

KLAS BIURO ADRESAS

Daržų g. 1A (vidinis kiemelis) LT-91246, Klaipėda

EL.PAŠTAS

Visos teisės saugomos © 2022