POZICIJA: Dėl Klaipėdos miesto jaunimo užimtumo vasaros metu

Gegužės 19 d.

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (toliau KLAS), vienijanti 26 jaunimo organizacijas, neformalias grupes bei su jaunimu dirbančias organizacijas. Savo veiklos viduje formuoja ir įgyvendina jaunimo politikos integralumą, atstovauja jaunimo interesus Klaipėdos miesto savivaldybėje, jos institucijose ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje.

KLAS siekdama užtikrinti jaunuolių iki 18 m. užimtumą Klaipėdos mieste, siūlo sukurti paprogramę Klaipėdos miesto jaunimo politikos plėtros programoje, kuria būtų siekiama didinti jaunimo užimtumą bei integraciją į darbo rinką vasarą. Įgyvendinant šią priemonę būtų siekiama padėti Klaipėdos miesto jaunuoliams iki 18 turėti didesnes galimybes susirasti darbą.

2019 m. atliktoje jaunimo statistikos situacijos analizėje pabrėžiama, kad auga 14-29 m. jaunuolių nedarbas nors nuo 2014 iki 2018 m jis mažėjo. Nustatyta, kad Klaipėda yra trečia nuo galo pagal procentinį jaunų žmonių skaičių nuo visų gyventojų (16,65 proc.). Nors Klaipėdoje yra lengviau susirasti sezoninių darbų vasarą, tačiau pastebima, kad nepilnamečiai asmenys yra įdarbinami retai. Nuolat susitinkant su jaunimu ir aiškinantis jų problemas pastebime darbdavių nenorą įdarbinti nepilnamečius asmenis. Pastebima ir itin ydinga ir teisei prieštaraujanti praktika, kada jaunuoliai įdarbinimi nelegaliai. Tokia veika formuoja iškreiptą jaunimo požiūrį, jog gauti pinigus „vokelyje“ arba dirbti nelegaliai yra priimtina.

Pažymima, kad aukščiau minėtos situacijos susiformavimo priežastys yra gan aiškios: papildomi reikalavimai įdarbinant nepilnamečius asmenis; ribojamas darbo laikas; draudžiamų dirbti darbų sąrašas ir kt. papildomi rizikos vertinimai.

KLAS siūlo išplėsti jaunimo politikos plėtros programą ir sukurti naują priemonę „Klaipėdos miesto jaunimo 14-18 m. užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa“, kurios tikslas suteikti 50 proc. darbo užmokesčio lengvatą darbdaviams įdarbinantiems jaunuolius sezoniniams darbams. Šia programa didintume motyvaciją darbdaviams legaliai įdarbinti nepilnamečius asmenis, padėti integruotis į darbo rinką nepilnamečiams asmenims, bei suteikti jiems motyvacijos.

1. Darbo vietos subsidiją skirti birželio – rugpjūčio mėnesiais, kad nebūtų trukdomas ugdymosi procesas;

2. Skirti prioritetą darbdaviams, kurie savo veiklą vykdo sezono metu arba yra smulkieji verslininkai;

3. Jaunuoliams šia programa leisti naudotis vieną kartą per finansinius metus;

4. Skirti paramą nepilnamečius asmenis įdarbinant ne mažiau nei puse etato;

Tikime, jog tokios programos atsiradimas padės verslui palankiau priimti nepilnamečius asmenis, o jaunimui leis formuoti teigiamus darbinius įgūdžius, įgyti patirties bei formuos jų finansinio raštingumo įgūdžius. Manome, kad padidėjęs jaunimo užimtumas vasaros metu taip pat prisidės prie teigiamų pokyčių Klaipėdos mieste.

KONTAKTAI

KLAS BIURO ADRESAS

Daržų g. 1A (vidinis kiemelis) LT-91246, Klaipėda

TELEFONAS

Tel.: 
Mob. tel.: 

EL.PAŠTAS

Visos teisės saugomos © 2020