Įgyvendinom tarptautinį projektą „Kartu už darnią ateitį“

2023 Kovo 07 d.

KLAS 2021 m. lapkričio 21 d. pradėjo įgyvendinti Šiaurės ministrų tarybos finansuojamą projektą „Kartu už darnią ateitį“. Projektas finansuotas iš programos, skirtos stiprinti Baltijos jūros šalių bendradarbiavimą, lėšų. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su nepriklausoma organizacija iš Baltarusijos, partnerėmis organizacijomis iš Latvijos ir Norvegijos.  Projekto veiklomis buvo stiprintos jaunimo organizacijų kompetencijos darnaus vystymosi klausimais, siekta atkreipti visuomenės dėmesį į Jungtnių Tautų darnaus vystymosi tikslus.

KLAS su partneriais „You+ platforma”, “Creatorium” ir Baltarusijos jaunimo organizacijų taryba „RADA“ visus metus dalinosi informacija apie darnaus vystymosi tikslus tiek tarpautinių bei vietinių informacinių kampanijų pagalba, tiek parengiant vietos bendruomenėms Darnaus vystymosi tikslų parodas. Šiomis veiklomis buvo siekta atkreipti visuomenės dėmesį į darnaus vystymosi tikslus, didnti šių tikslų atpažįstamumą bendruomenėse bei informuoti, kaip kiekvienas bendruomenės narys savo kasdieniniais veiksmais gali prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo. Kad visuomenės susidomėjimas darnumu būtų didesnis, partnerės organizacijos projekto metu skalbė konkursus, kuriuose buvo prašoma pateikti vaizdo įrašus, kuriose matosi darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas kasdieniame gyvenime. Įdomiausius vaizdo įrašus pateikę dalyviai, žinoma, laimėjo šaunių prizų, kurie taip pat skatino tvarų vartojimą!  Organizuojant šias veiklas buvo siekiama ne tik informuoti visuomenę, bet ir sustiprinti partnerių organizacijų komunikacinius įgūdžius bei gebėjimus atkreipti vietos gyventojų dėmesį į globalias problemas.

Nors projektas baigėsi 2023 m. sausio 21d., projekto partneriai teigė, kad svarbiausia projekto veikla įvyko 2022 m. liepos mėnesį Lietuvoje-tarptautiniai mokymai jaunimo organizacijoms. Mokymų metu nepriklausomų organizacijų atstovai iš Baltarusijos, Latvijos ir Norvegijos rinkosi Klaipėdoje, jog įgytų žinių, kaip taikyti tvarumo principus savo organizacijų veiklose. Mokymų dalyviai mokėsi metodikų, kurių pagalba testuojamas tvarių iniciatyvų poveikis organizacijoms ir vietos bendruomenėms. Tokiu būdu organizacijos galėjo patikrinti, kokią naudą gautų vietos bendruomenės įgyvendinant vienokią ar kitokią darnią iniciatyvą, kiek vietos gyventojų iniciatyva pasiektų.  Mokydamiesi naujų metodų ir dalindamiesi gerosiomis patirimis, organizacijų atstovai taip pat parengė Bendrą darnaus vystymosi tikslų strategiją nevyriausybinėms organizacijoms. Ši strategija yra gairės organizacijoms, norinčioms prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, bet nežinančioms, kaip tai padaryti.

Kadangi darnaus vystymosi tikslų yra 17, oragnizacijų nariai strategijai pasirinko 5, jų nuomone, svarbiausius ir šiuo metu aktualiausius tikslus: 

  • 4 tikslas “Užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi”;
  • 5 tisklas “Pasiekti lyčių lygybę ir įgalinti moteris ir mergaites”;
  • 10 tikslas “Sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių”
  • 11 tikslas “Padaryti miestus ir žmonių apgyventas vietoves saugias, atsparias ir darnias”;
  • 13 tikslas “Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų”.

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus tikslus, buvo parengti įvairių veiklų pavyzdžiai, galintys padėti organizacijoms sekti tvarumo keliu ir prisidėti prie darnaus tikslų įgyvendinimo vietiniu lygmeniu. Taip pat strategijoje numatytos įvairios grėsmės, padedančios organizacijoms įsivertinti savo gebėjimus ir aplinką prieš įgyvendinant su darnumu susijusias iniciatyvas. 

Tikimės, kad šio projekto veiklų pagalba Klaipėdos mieste abejingų darnumui liko dar mažiau, o parengta strategija paskatins kuo daugiau organizacijų įgyvendinti tvarias ir su tvarumu susijusias veiklas. KLAS yra įstikinęs, kad, norint daryti pokyčius, itin svarbu bendradarbiauti, tačiau tikrieji pokyčiai prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. 

KONTAKTAI

KLAS BIURO ADRESAS

Daržų g. 1A (vidinis kiemelis) LT-91246, Klaipėda

TELEFONAS

Tel.: 
Mob. tel.: 

EL.PAŠTAS

Visos teisės saugomos © 2020