Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ yra partneris projekto “Žinau, ką renku savivaldoje”, finansuojamo Aktyvių piliečių fondo. 

Lietuvoje jauni žmonės vieni labiausiai nesidominčių politika ir pasižyminčių itin mažu aktyvumu vietos savivaldos rinkimuose. Pagrindinės to priežastys:

1) silpnos jaunimo žinios apie politiką ir praktiniai dalyvavimo viešajame gyvenime gebėjimai;

2) atotrūkis tarp politikų ir jaunų žmonių, neigiamas politikų įvaizdis;

3) nepakankamas politinių diskusijų, kuriose dalyvauja jauni žmonės, skaičius.

Pirmoji projekto tikslinė grupė – 14-24 m. amžiaus jauni žmonės regionuose, kurie taps “Žinau, ką renku” tinklo savanoriais ir veiks savo gyvenamosiose vietovėse.

Projektu siekiama skatinti jaunų žmonių aktyvų, informuotą ir sąmoningą dalyvavimą vietos savivaldos rinkimuose ir vietos sprendimų priėmime per išrinktų politikų veiklos stebėseną.

„Žinau, ką renku” veikia tinklaveikos principu: jauni žmonės iš visos Lietuvos prisijungia kaip savanoriai prie tinklo veiklų pagal savo interesus ir galimybes. Į tinklo veiklą taip pat įsitraukia žurnalistai, kurie moderuoja diskusijas savanoriškais pagrindais, padeda savanoriams atrinkti informaciją apie vietos politikus, bei politologai, kurie padeda jaunuoliams stebėti politikus. Tokiu būdu užtikrinamas mokymasis vieniems iš kitų ir per patirtį: veikdami kartu, jauni žmonės jaučiasi drąsiau bendraudami su politikais ir juos stebėdami, gaudami pagalbą iš mentorių ir tinklo koordinatorių. Tai padeda telkti ir formuoti sąmoningų ir aktyvių jaunų piliečių bendruomenę.

Planuojami projekto rezultatai:

1. Stipresnis savanorių tinklas, veikiantis bent 50 Lietuvos savivaldybių, per 200 kokybiškai pilietinėse veiklose dalyvaujančių jaunų žmonių,

2. Gilesnės jaunų žmonių pilietinės žinios ir stipresni gebėjimai dalyvauti viešajame gyvenime per neformalų pilietinį ugdymą (3 nauji metodai, 60 partnerysčių su ugdymo įstaigomis, 120 edukacinių užsiėmimų),

3. Aktyvesnis ir sąmoningesnis jaunų žmonių dalyvavimas priešrinkiminėse veiklose ir rinkimuose, pasitelkiant virtualią platformą ir gyvas diskusijas (1 platforma, 1 kampanija, bent 60 debatų),

4. Daugiau jaunų žmonių 30-yje savivaldybių vykdo ilgalaikę politikų stebėseną ir dalyvauja vietos sprendimų priėmime (1 platforma, 1 kampanija, 60 diskusijų).

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-11-02

KONTAKTAI

KLAS BIURO ADRESAS

Daržų g. 1A (vidinis kiemelis) LT-91246, Klaipėda

EL.PAŠTAS

Visos teisės saugomos © 2022