Kas mes ?

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS), įkurta 1998 m. spalio 9 d. KLAS vienija 26 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoja ir įgyvendina Klaipėdos miesto jaunimo politiką.

Sužinok daugiau

Mūsų prioritetas - savanorystės skatinimas!

Pagrindinis veiklos principas – savanorystė. Nauji savanoriai visada laukiami. Savo pavyzdžiu ir veiklomis skatiname jaunų žmonių aktyvumą ir įsitraukimą į miesto gyvenimą, taip siekdami keisti visuomenės požiūrį į savanorišką veiklą.

Tapk KLAS savanoriu

Klaipėda - Europos Jaunimo sostinė

Susipažinkit su #chooseklaipeda

KLAS Naujienos

🤗🥳 Gruodžio 6 d., penktadienį susirinkome pabūti kartu artėjančių švenčių proga.

🎄Susirinkęs KLAS biuras ir alumni turėjo puikią progą geriau pažinti vienas kitą, smagiai pabūti draugų būryje, pasidalinti savo vertinga patirtimi savanorystės veikloje bei motyvuoti vieni kitus.

🎄KLAS'iečiai taip pat turėjo nuotaikingą programą: protmūšį, Kalėdų Senelį su staigmenomis bei dovanėlėmis ir vandens pramogas.

———

🤗🥳Friday, December 6, we met to celebrate the upcoming holidays.

🎄The KLAS office and the alumni gathered had a great time getting to know each other, having fun with friends, sharing their valuable volunteering experiences and motivating each other.

🎄The KLAS members also had a fun program: a mindfight, Santa Claus with surprises and presents and water activities.

#jaunimas #JaunimoPolitika #EYC2021 #klas #klaipėda #Kalėdos #šventė ... Daugiau...Mažiau...

7 valandos buvo  ·  

Peržiūrėk Facebook'e

❕❕Šiandien atstovavome jaunimo interesus savivaldybių jaunimo organizacijų tinklo susitikime.

☑️Kartu su Jaunimo Reikalų departamentu aptarėme SJOT identifikavimo rezultatus, konkurso finansavimo eigą ir jos tolesnius rezultatus;
☑️Su narių koordinatoriumi Alanu Šablinsku ir LiJOT prezidentu Luku Kornelijumi Vaičiaku svarstėme būsimą žiemos forumą ir galimas temas bei SJOT kokybės standartą;
☑️Su kitais Lietuvos „Apskritaisiais stalais” pasidalinome savo planais, iššūkiais ir veiklos rezultatais.

---

❕❕Today we represented youth interests in a meeting of a network of youth organizations.

☑️With the Department of Youth Affairs we discussed the results of the SJOT identification, the funding process for the competition and its follow-up;
☑️With coordinator of members Alanas Šablinskas and President of LiJOT Lukas Kornelijus Vaičiakas, we talked about the upcoming Winter Forum and possible topics for the SJOT Quality Standard;
☑️We willingly shared our plans, challenges and results with other Lithuanian Youth organizations.

#jaunimas #JaunimoPolitika #politika #klas #EYC #EYC2021 #discussion ... Daugiau...Mažiau...

2 dienos buvo  ·  

Peržiūrėk Facebook'e

Tarptautinę savanorių dieną paminėjome kartu su bendraminčiais!

🤩KLAS komanda bei kitos Klaipėdoje veikiančios jaunimo organizacijos nuoširdžiai dėkojo savanoriams ir savanorišku pagrindu veikiančioms organizacijoms. Savo pažinčių ratą praturtinome naujais veidais, o esamus santykius - sustiprinome.
🤗Jaukumu ir šiluma spinduliuojantis renginys ir jo partneris, „Taško teatras”, jaunimui dovanojo komediją „Beautiful bodies”.

🥳Taip pat dalyvavome LiJOT padėkos vakare 2019 m., kuriame buvo apdovanoti jaunimo lyderiai bei jaunimo ambasadorius - chooseklaipeda.
😎Paminėjome ir informacinių kampanijų
Man Ne Dzin ir Eurodesk 15 metų jubiliejų!

———

We celebrated International Volunteer Day with like-minded people!

🤩KLAS team and other youth organizations operating in Klaipeda warmly thanked volunteers and volunteer organizations. We have enriched our dating circle with new faces and strengthened our existing relationships.
🤗The event, radiant with coziness and warmth, and its partner, "Taško Teatras", gave the youth a comedy called "Beautiful Bodies."

🥳We also attended the LiJOT Thanksgiving evening in 2019, where youth leaders and youth ambassador - #chooseklaipeda were awarded.
😎We also mentioned information campaigns
15th Anniversary of "Man ne Dzin" and Eurodesk!

#jaunimas #jaunimopolitika #savanoryste #savanoriai #klas #eyc #chooseklaipeda #eurodesk #mannedzin ... Daugiau...Mažiau...

3 dienos buvo  ·  

Peržiūrėk Facebook'e

👨🏼‍💼❕Vakar, gruodžio 4 d. vyko KLAS Vadovų klubas, kur susitikime-diskusijoje dalyvavo Klaipėdos miesto politikai.

ℹ️Susitikimo metu nagrinėjome su jaunimu ir jaunimo organizacijomis susijusias problemas, atstovavome jų interesus, poreikius, diskutavome apie galimą ateities projektų ir pačios jaunimo politikos viziją bei stiprinome bendradarbiavimą su kitomis Klaipėdoje veikiančiomis jaunimo organizacijomis ir, žinoma, Klaipėdos miesto politiniais atstovais.

Dėkojame svečiams, dalyviams bei KVK SA už suteiktas patalpas.

————————————

👨🏼‍💼❕Yesterday, December 4th KLAS Leader Club took place a meeting-discussion with politicians.

ℹ️During the meeting we analyzed issues related to youth and youth organizations, represented their interests and needs, discussed possible future visions of the projects and youth policy and strengthened cooperation with other youth organizations working in Klaipeda and of course political representatives of Klaipėda.

We would like to thank the guests, participants and KVK SA for providing the facilities.

#jaunimas #JaunimoPolitika #klas #EYC #EYC2021 #klaipėda #diskusija #politika #politikai #south #Savanoryste ... Daugiau...Mažiau...

3 dienos buvo  ·  

Peržiūrėk Facebook'e

Nacionalinė konferencija Marijampolės žiniose ... Daugiau...Mažiau...

3 dienos buvo  ·  

Peržiūrėk Facebook'e

KLAS Kalendorius

gruodžio 2019
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
2019 lapkričio 25 2019 lapkričio 26 2019 lapkričio 27 2019 lapkričio 28 2019 lapkričio 29 2019 lapkričio 30 2019 gruodžio 1
2019 gruodžio 2 2019 gruodžio 3 2019 gruodžio 4 2019 gruodžio 5 2019 gruodžio 6 2019 gruodžio 7 2019 gruodžio 8
2019 gruodžio 9 2019 gruodžio 10 2019 gruodžio 11 2019 gruodžio 12 2019 gruodžio 13 2019 gruodžio 14 2019 gruodžio 15
2019 gruodžio 16 2019 gruodžio 17 2019 gruodžio 18 2019 gruodžio 19 2019 gruodžio 20 2019 gruodžio 21 2019 gruodžio 22
2019 gruodžio 23 2019 gruodžio 24 2019 gruodžio 25 2019 gruodžio 26 2019 gruodžio 27 2019 gruodžio 28 2019 gruodžio 29
2019 gruodžio 30 2019 gruodžio 31 2020 sausio 1 2020 sausio 2 2020 sausio 3 2020 sausio 4 2020 sausio 5